Naše vinice

Naše vinice se rozkládají přímo pod nádhernými svahy Pálavy. Vinice se nacházejí v nadmořské výšce 200 – 300 metrů.

VINIČNÍ TRAŤ POD PANNAMA

Plocha celkem registrovaných vinic 1,3 ha

Převažující expozice : severovýchod, východ, díky poloze pod lesem na úpatí Pálavy sem slunce svítí jen část odpoledne, k večeru je zde dříve stín

Nadmořská výška 260-300 ,

Orientační svažitost 10-18%

Druh půdy : hlinitá až sprašovitá s většími vápencovými kameny

 

VINIČNÍ TRAŤ STARÁ HORA

Plocha celkem registrovaných vinic 31,5 ha

Převažující expozice : jihovýchodní, Slunečná a suchá trať

Nadmořská výška 200-250m

Orientační svažitost 5-12%

Druh půdy : hlinitá, místy jílovo-hlinitá, částečně spraš

 

VINIČNÍ TRAŤ SAHARA

Plocha celkem registrovaných vinic 40,5 ha

Převažující expozice : východní, jižní západní

Nadmořská výška 200-250m

Orientační svažitost 8%

Druh půdy : slabě štěrkovitá, vápencový štěrk do 10%