Pavlov

Málo koho by napadlo, že vesnička s necelými šesti sty obyvateli by mohla nabídnou více, než jen pověstný venkovský klid. Pavlov, jenž se nachází na úpatí Pavlovských vrchů při jižním břehu vodní nádrže Nové mlýny, je obec chráněna jako vesnická památková rezervace, a to pro své stavby se specifickými barokními prvky. Obec je známá nejen svými úrodnými vinicemi a výborným vínem, ale také díky bohaté fauně a flóře, památkám, archeologickým nálezům či vodním sportům. A co může Pavlov turistům všechno nabídnout?

Vydejte se s krásným dnem vstříc přírodě a poznání. Vyznačené turistické značky budou provázet vaše kroky po naučné stezce Děvín. Čeká vás nádherná příroda chráněné krajinné oblasti Pálava. Cesta je dlouhá přes deset kilometrů, na patnácti informačních tabulích, jež na trase neminete, se dozvíte mnoho zajímavého. Od krajinných útvarů, rostlin a živočichů, až po myslivost v rezervaci, vodní hospodářství pod Pálavou nebo historii hradu Děvičky. U konce zelené naučné stezky stačí odbočit na červenou, která vede přímo k Dívčím hradům. Nebude to však jen gotická zřícenina, co vám vezme dech, nýbrž přenádherný výhled do okolí. Při dobré viditelnosti budete mít možnost dohlédnout až na alpské vrcholy, či dokonce Malé Karpaty na Slovensku a to určitě stojí za vydaný čas i energii.

Po posilnění dobrým obědem v jedné z Pavlovských restaurací máte čas se pokochat architektonickými památkami. Kostel svaté Barbory, socha sv. Floriána, barokní hřbitov a vinařské sklepní domy – vše stojí za zhlédnutí. Malebnou vesničku, tedy spíše její obyvatele, živila už od nepaměti výroba vína. Nejcennějšími památkami jsou právě vinařské domy na návsi nesoucí typické barokní rysy. Styl staveb si bral inspiraci z nedalekého Mikulova. V přízemí stavení je možno vidět vstup do lisovny a do sklepa, kde se víno zpracovávalo. Typicky segmentové štíty domů jsou bohatě zdobeny, což poukazuje na fakt, že se výroba vína sedlákům velice vyplácela.

Můžeme se vnořit ještě hlouběji do historie, přesněji do doby kamenné. V 50. letech 20. století našli archeologové mnoho cenných nálezů z doby lovců mamutů na polích blízko Pavlova. Díky tomu se obec stala archeologickou lokalitou evropského významu. Stejně tak obec Dolní Věstonice, kde byla nalezena proslulá Věstonická Venuše, se nachází jen několik málo kilometrů od Pavlova. V roce 2015 by měla být dokončena výstavba Archeologického parku Pavlov. Především pravěké figurky zvířat z pálené hlíny vyhlížejících ze skleněných vitrín budou lákadlem nevšedního a moderního pavilonu.

Jste-li příznivci vodních sportů, pak nelze opomenout, že zde má svou historii i yacht club. Velká vodní plocha Novomlýnské nádrže a povětrnostní podmínky dávají příležitosti k četným závodům i k rekreaci. Láká-li vás klidná romantická plavba na šlapadle nebo katamaránu se svým protějškem, není snadnější způsob, než si plavidlo vypůjčit a užívat si vodní hladinu s výhledem na vinicemi obklopenou vísku s majestátním pískovcovým vrchem.

V okolí je taktéž několik cyklotras a dalších turistických stezek, které provází po okolních městech a vesnicích. Oblíbené jsou obzvláště cyklotrasy provázející po vinných sklípcích. Ideální výletní trasa pro potěchu oka na cestě i chuťových buněk při degustaci lahodných vín je okruh dlouhý asi 30 kilometrů. Výjezd z Pavlova přes – Dolní Věstonice – Horní Věstonice – Pernou – Bavory – Mikulov – Milovice a nazpět. Zakončením krásného dne pak nemůže být nic jiného, než sklenice vína ve vinařství Strapina. Milovníci aktivního odpočinku a lahodného nápoje z hroznů vinné révy si tedy opravdu přijdou na své. Obec Pavlov se tak stává ideálním místem pro požitky i odpočinek.

Vesnička Pavlov - sídlo Vinařství Strapina.
Vesnička Pavlov – sídlo Vinařství Strapina.